Nhà phân phối

Thống kê truy cập

Hiện có 10 khách Trực tuyến

Video

 

HARDENER

1. Thông tin sản phẩm Sika Chapdur

2.   C2 (dung dịch phun làm cứng bóng sàn)

altaltalt
 

 
EPOXY

Sơn lót: KCC EP118; PFP-241-VIE (ALKANA)

Hệ sơn lăn: KCC ET5660, Sikafloor 2530 W, MULTIPOX MX 94 (ALKANA)

Hệ sơn tự phẳng: KCC ET5635, Sikafloor 263 SL

Hệ sơn phủ: POLYFLOOR PFT-253

Hệ sơn chống ẩm: SIKA FLOOR 81 EPOCEM, PFC-225 EPOCEM

Hệ sơn chống tĩnh điện: KCC ET873

Hệ sơn gốc nước: KCC ET 5050

Hệ sơn trong suốt: KCC ET 5900

Hệ sơn chống ồn: Kcc EU 255

Urethan: (đàn hồi cao) tự trãi phẳng